wpc

 

ไม้เป็นวัสดุที่เป็นธรรมชาติ สวยงาม น่าใช้ ส่วนพีวีซีเป็นวัสดุที่มีความคงทน แข็งแรง ทนน้ำและความชื้น อายุการใช้งานยาวนาน คงจะดีถ้านำคุณสมบัติที่ดีของทั้งสองวัสดุมารวมกันเป็นวัสดุชนิดใหม่
WPC : Wood Plastic Composit หรือ Wood Polymer Composit เป็นนวตกรรมใหม่ที่เกิดจากความคิดที่จะเอาไม้มาผสมกับโพลีเมอร์ชนิดต่างๆ เช่น PP, PE HDPE, PVC ผ่านการรีดขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งคุณสมบัติที่ได้จากการผสมผสานของทั้งไม้และโพลีเมอร์กันอย่างลงตัวทำให้ได้วัสดุแบบใหม่ที่ดี มีคุณภาพ แข็งแรงทนทาน เพราะได้นำเอาคุณสมบัติที่ดีของไม้และโพลีเมอร์มารวมกัน โดยที่ไม้มีโครงสร้างเส้นใยที่แข็งแรง มีผิวสัมผัสเป็นธรรมชาติ ส่วนโพลีเมอร์เป็นวัสดุที่ขึ้นรูปง่าย สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ไม่ดูดซึมน้ำและความชื้น มีการยึดเกาะของโมเลกุลทีดี เมื่อนำมาผสมรวมกันในสัดส่วนที่เหมาะสมก็จะได้วัสดุที่ดี แข็งแรง ไม่ลามไฟ ทนน้ำและความชื้น อีกทั้งสามารถนำกลับมารีไซเคิลใช้ได้ใหม่

ผ่านการคิดค้นและปรับปรุงสูตร เพื่อให้ได้ WPC ที่มีคุณสมบัติที่ดียิ่งขึ้น ทั้งด้านความแข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก ทนต่อสภาวะอากาศดียิ่งขึ้น

q1sand-632233_1920q26 q27 q97