f1

“น้ำท่วมใครว่าดีกว่าฝนแล้ง” เหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปลายปี พ.ศ.2554 ที่ผ่านมาน่าจะมีคำตอบสำหรับคำถามข้างต้น ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 50 ปีของประเทศไทย หลายจังหวัด
Read More